Portálhasználati és moderálási szabályok

A Nemzetközi PET Portál és Blog című oldalon közzétett tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A tartalmak azonban a szerző és a forrás pontos megjelölésével a szerzői jog jogosultjának további külön hozzájárulása nélkül – az üzleti célú felhasználás kivételével – felhasználhatók és terjeszthetők. Amennyiben használja anyagainkat, örömmel vesszük, ha tájékoztat erről bennünket

A portálon nemcsak a szerkesztők, hanem a felhasználók által közzétett tartalmak is megjelenhetnek. A felhasználói tartalmak közzétételével a felhasználó elfogadja a felhasználás fenti általános feltételeit.

A felhasználói tartalmaknak meg kell felelniük az alábbi szabályoknak.

A felhasználó által közzétett hozzászólásában és feltöltött anyagaiban a felhasználó személyétől különböző személy adatait csak akkor szabad közölni, ha az érintett ehhez hozzájárult, vagy az érintett tevékenysége, illetve az adat jellege miatt ezt törvény engedi meg. A felhasználó mások személyes adatainak jogellenes közléséért - függetlenül a közlés igazságtartalmától - felelősséggel tartozik. A felelősség mértéke nagyobb a különleges adatok (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) jogellenes közlése esetén.  Ezen adatokat a felhasználó mint felelős adatkezelő hozza nyilvánosságra.

Különösen akkor jogszerű más személy adatainak közzététele, ha

  • a személy a rá vonatkozó ismeret nyilvánosságra hozatalához - különleges adat esetében írásban - előzetesen hozzájárult,

  • közhatalmat gyakorló személy közhatalmi tevékenységével összefüggő adatai közzétételéről van szó

  • közszereplő közszereplésével összefüggő adatainak nyilvános közlése valósul meg, ideértve más felhasználónak a saját maga által korábban közzétett adatait és az azokból levont következtetéseket is.


A felhasználó a fentiek szerint közzétett ismeretekkel sem sértheti mások becsületét, jó hírnevét – azokért felelősséggel tartozik, állításainak igazságtartalmától függetlenül. A felhasználó nem tehet közzé gyűlöletre uszító tartalmat.

Nem tölthet fel olyan anyagot, amely felhasználási jogának nem jogosultja, vagy amely más felhasználók személyes adataival bármiféle visszaélés elkövetésére lehetőséget ad. Az ilyen anyagokat a portálról eltávolíthatjuk, de a feltöltő az általa okozott károkért felelősséggel tartozik.

A portál szerkesztői moderálják a feltöltött tartalmakat, a moderálás előzetes, a felhasználói tartalmak nem automatikusan, csak moderálás után jelenhetnek meg a portálon. A portál szerkesztői a fenti szabályoknak meg nem felelő tartalmak közzétételét mellőzhetik, illetve ha a jogsértésre később derül fény, azokat eltávolíthatják. A jogsértő felhasználót a jogsértés abbahagyására szólíthatják fel, ismételt jogsértés esetén pedig kitilthatják az oldalról. – Kérjük, tartsa be a fenti szabályokat, hogy erre ne kerülhessen sor.

© International PET Portal, 2010 | Impresszum | Felhasználási feltételek | Adatvédelmi Nyilatkozat