Adatvédelmi tájékoztató

Az Eötvös Károly Intézet, mint a Nemzetközi PET Portál és Blog üzemeltetője e nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.


1. Adatkezelő

Az adatok kezelője az Eötvös Károly Intézet Kht., székhely: 1113 Budapest, Ulászló u. 43., e-mail: info@ekint.org, telefon: +36 1 212-4800.

2. A kezelt adatok köre

a) Az adatkezelő a honlap látogatóiról az internet technikai jellemzői miatti automatikus adatkezelésen túl nem kezel adatokat. Ennek körében a honlap megtekintése során (a technikai működés miatt) automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer adatai, valamint a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A honlap – szintén a böngésző beállításának függvényében – rövid szöveges fájlokat (cookie, „süti”) helyez el a látogató számítógépén, amelyek célja, hogy a navigáció közben a látogató beállításait megjegyezzék. Ezek érvényességi ideje részben a böngésző bezárásakor, részben pedig a keletkezésüktől számított két óra elteltével jár le, ám ezeket a „sütiket” a felhasználó manuálisan is törölheti.

b) A honlap bizonyos funkcióinak használata regisztrációt igényel. A regisztrációkor a felhasználónév, e-mail cím és a felhasználó megjelenítendő nevének megadása szükséges. A portál a regisztrált és bejelentkezett felhasználók ezen adataihoz kapcsolja a felhasználó által feltöltött felhasználói tartalmakat is. Ezekről lásd bővebben a portálhasználati és moderálási szabályokat.

3. Az adatkezelés jogalapja

a) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges és elégséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig, erre vonatkozóan lásd az 5. pontot is. Az adatok megőrzésének a jogalapja továbbá az elektronikus híközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a, amely a szolgáltató kötelezettségévé teszi ezen adatok egy éven át történő megőrzését.

b) A regisztrációval kapcsolatos adatokat és a portálhasználat során feltöltött felhasználói tartalmakat az adatkezelő az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulásával kezeli.

4. Az adatkezelés célja

a) A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célja van, valamint a szolgáltatási igénybevételét biztosítja.

b) Minden további adat kezelése a portál és blog megfelelő használatával jár együtt.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

5. Az adatkezelés időtartama

a) A naplózott adatokat az adatkezelő 1 évig kezeli.

b) A regisztrációs adatokat az adatkezelő mindeddig megőrzi, amíg az érintett azok törlését nem kezdeményezi.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó férhet hozzá. Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó: Gulyás Gábor, egyéni vállalkozó, gulyas@pet-portal.eu.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem továbbít. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Amennyiben az adatkezelő a portál üzemeltetésének jogát részben vagy egészben egy harmadik személynek átadja, az általa kezelt adatokat törvényes keretek között külön felhatalmazás nélkül átadhatja.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adatai kezeléséről általános jelleggel minden látogató tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást telefonon, az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@ekint.org e-mail címen kérheti bárki, ám az érintettel kapcsolatba hozható adatokról az adatkezelő csak írásban megküldött és aláírt tájékoztatást kérő levélre válaszul tájékoztatja az érintettet.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési és email címén, illetve az adatfeldolgozó gulyas@pet-portal.eu e-mail címén. Ha a felhasználó adataiban változás áll be, azokat kizárólag a webes felületen belépve módosíthatja, telefonon nem áll módunkban módosításokat végrehajtani. A profil törlését felhasználóink elektronikus úton maguk tehetik meg. A törölt adatokat az adatkezelő nem tárolja, ezért a felhasználó külön megkeresésére sem tudunk információt adni.  Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a szerver üzemeltetője a backup mentésből hatósági kérésre az adatokat 1 évre visszamenőleg visszakeresheti vagy átadhatja a hatóságoknak.

Az elfelejtett jelszót kizárólag a webes felület segítségével lehet módosítani vagy új jelszót kérni, manuálisan nem áll módunkban új jelszót generálni vagy a rendszerben szereplőt átadni.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha úgy érzi, hogy az Eötvös Károly Intézet megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a kapcsolattartási címben, az adatkezelés helyében (a szerver elhelyezésében) változás áll be, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

© International PET Portal, 2010 | Impresszum | Felhasználási feltételek | Adatvédelmi Nyilatkozat